Brouk v ruce

Výstava - Roman F r a n t a

BROUK V RUCE

           

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou zařadila do svého výstavního programu na rok 2004 výstavu akademického malíře Romana Franty. Prezentace jeho díla proběhne v termínu od 4. listopadu do 12. prosince 2004 v prostorách Wortnerova domu AJG v Českých Budějovicích.

Vzhledem k prostorovým možnostem této výstavní síně je záměrem předvést určitou retrospektivu autorova dosavadního díla. Předpokládaný počet je cca 60 - 70 exponátů. K této akci je vydán i obsáhlejší katalog autorova díla.

           

Autor se na české výtvarné scéně pohybuje již od roku 1995, kdy se v Českých Budějovicích (Dům umění) představil se svým prvním velkým projektem, nazvaným Tataku (zkoumal možnosti expresivní malby ve spojení s japonskou rytmickou hudbou). Od roku 1997 je odborným asistentem na Akademii výtvarných umění v Praze .

           

Poloha tvorby Romana Franty se pohybuje ve většině případů v okruhu malby. Od samotného počátku má před sebou jasný koncept. Jedinečnost tohoto konceptu spočívá v tom, že reaguje na ty prostředky, které slouží malbě jako prostředky užívané k zobrazení něčeho mimo obraz. Obrazy se sdružují do jednotlivých cyklů, které vždy řeší jeden, prioritní problém. Mezi první se řadí kompozice jednoduchých geometrických ploch v základních barevných odstínech. Jako protiklad pak vznikl cyklus gestických a kaligrafických obrazů. V další etapě pak se objevila řada artefaktů s izolovanými detaily obrazů z dějin výtvarného umění. Následovaly detaily přírodních struktur (ovoce, kmeny stromů, listy agáve apod.). Vyústění těchto snah se objevilo v obrazech zaznamenávajících hemžení brouků (mandelinky) nebo jiných živočišných druhů (plazi).

           

Roman Franta patří v současnosti k předním umělcům mladší generace, pohybujícím se na české výtvarné scéně. Motivická a výtvarná výjimečnost, která prostupuje jeho obrazy, vychází z nekompromisnosti člověka, který v sobě cítí povinnost upřímně a důsledně prozkoumat celou šíři své tvůrčí reflexe, někdy až do extrémů, je-li třeba. V tom je právě výjimečnost a autenticita dosavadního díla Romana Franty.

                       

                       

Mgr. Vlastimil T e t i v a

kurátor sbírky 20. století AJG

Hluboká nad Vltavou, 2004

   

TOPlist